ÜLEVAADE – Märts 2012

Bariaatriline kirurgia

Autorid: Toomas Sillakivi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Arenenud maailmas on rasvumisega seotud probleemid tõusmas üheks tervishoiuprioriteediks. Seepärast on bariaatriline kirurgia tänapäeval üks kiiremini arenevaid kirurgiaharusid, olles praegu sisuliselt ainsaks tõhusaks ja kestvat toimet andvaks raskekujulise rasvumise ravimeetodiks. Lisaks märkimisväärsele kaalulangusele leevendavad bariaatrilised operatsioonid ka rasvumisega seotud kaasuvate haiguste – II tüüpi diabeet, hüpertoonia, uneapnoe, düslipideemiad jt – kulgu või isegi soodustavad paranemist. Kirurgilise ravi näidustuseks on kehamassi indeks üle 40 kg/m2 või KMI üle 35 kg/m2 koos rasvumisega seotud kaasuva haigusega. Tänapäeval on valdavalt kasutusel laparoskoopilised operatsioonimeetodid, mis on oluliselt vähendanud tüsistuste esinemissagedust. Peamisteks meetoditeks on maost möödajuhtiv operatsioon, mao vertikaalne resektsioon, maopaela paigaldamine ja biliopankreaatiline diversioon. Patsiendid vajavad pärast operatsiooni mikroelementide ja vitamiinide asendusravi ning nende seisundit tuleb eluaeg jälgida. Adekvaatse käsitluse korral on tulemuseks elukvaliteedi paranemine ning eluea pikenemine. Rasvumise kirurgiline ravi on ka kulutõhus.

Eesti Arst 2012; 91(3):128–138