UURIMUS – Märts 2005

C-hepatiidi viirus ja tema genotüübid Eestis

Autorid: Eva Žusinaite, Kai Jõers, Riina Salupere

Artikli PDF

Sissejuhatus

Krooniline C-viirushepatiit on tõsine tervishoiuprobleem üle maailma. Seni Eesti ajakirjanduses ilmunud artiklid on käsitlenud põhiliselt kroonilise C-hepatiidi levikut Eestis, selle kliinilisi avaldumisvorme ja raviküsimusi. Käesolevas artiklis on antud ülevaade kroonilise C-hepatiidi tekitajast, selle genoomi struktuurist ja genotüüpide levimusest Eestis. Et välja selgitada HCV genotüüpide levimusmustrit Eestis, määrati viiruse genotüübid C-hepatiidi patsientide seerumitest kahel ajaperioodil. Selgus, et HCV genotüüpide jaotumus aastate jooksul ei olnud oluliselt muutunud. Mõlemal uuringuperioodil oli enam levinud HCV alltüüp 1b, vähem esines alltüüpe 3a, 2a ja 1a. Statistiliselt oluliselt oli suurenenud HCV segainfektsioonide arv.

Eesti Arst 2005; 84 (3): 146-150