UURIMUS – Juuli-august 2010

COX inhibiitorite nimesuliidi, paratsetamooli ja metamisooli toime aspiriiniresistentsete koronaarhaigete trombotsüütidele enne ja pärast aortokoronaarset šunteerimist

Autorid: Vilja Mardla, Indrek Rätsep, Gennadi Kobzar, Nigulas Samel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Koronaarhaigetel on täheldatud trombotsüütide suurenenud aktiveeritust. Paljudel juhtudel ei ole trombotsüütide agregatsiooni pärssivad ravimid, kaasa arvatud COX inhibiitor aspiriin, piisavalt efektiivsed trombitekke pidurdamisel. Töö eesmärgiks oli uurida COX inhibiitorite nimesuliidi, paratsetamooli ja metamisooli toimet aspiriiniresistentsete koronaarhaigete trombotsüütidel in vitro. Kuna aspiriiniresistentsus esineb patsientidel enamasti pärast aortokoronaarset šunteerimist, hinnati COX inhibiitorite efektiivsust enne ja pärast operatsiooni. Uuringust selgus, et COX-2 inhibiitor nimesuliid oli veidi tõhusam pärast aortokoronaarset šunteerimist, mitteselektiivsete COX inhibiitorite metamisooli ja paratsetamooli toime ei erinenud oluliselt enne ja pärast operatsiooni. Uuringu tulemused näitavad, et koronaarhaigete trombotsüütide aktiveeritus suureneb operatsiooni järel hoolimata aspiriini tarbimisest ja erinevalt aspiriinist pärsivad teised COX inhibiitorid trombotsüütide agregatsiooni.

Eesti Arst 2010; 89(7−8):470−476