UURIMUS – Mai 2014

Glükoosi pidurdav toime trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimisele COXi inhibiitorite ja L-arginiiniga in vitro

Autorid: Vilja Mardla, Ebe Rooks, Gennadi Kobzar, Nigulas Samel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Veresuhkru kõrge taseme puhul on täheldatud kalduvust trombotsüütide agregatsioonile ning trombotsüütide agregatsiooni pärssivad ravimid, kaasa arvatud aspiriin, pole piisavalt tõhusad trombitekke pidurdamisel. Vereglükoosi kõrge tase võib olla üheks aspiriiniresistentsust põhjustavaks teguriks. Töö eesmärk oli uurida tsüklooksügenaasi (COX) inhibiitorite ja L-arginiini toimet trombotsüütide agregatsioonile diabeedihaigetel ja tervetel lühiajalisel glükoosiga inkubeerimisel in vitro. Uuringust selgus, et glükoos pärsib COXi inhibiitorite ja L-arginiini mõju trombotsüütide agregatsioonile. Uuringu tulemused näitavad, et glükoos mõjutab kaht inhibitoorset biokeemilist rada trombotsüüdis: nii COXi kui ka L-arginiini NO-rada.Eesti Arst 2014; 93(5):263–267