ÜLEVAADE – September 2007

E-tervishoid ja tervishoiu pildipangad

Autorid: Margus Ulst

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kuigi Eesti tervishoius kasutatavad infosüsteemid on valdavalt esmases arengujärgus, ei saa seda öelda 2006. a loodud üleriigilise meditsiinilise Eesti Tervishoiu Pildipanga kohta, kus arhiveeritakse 82% kõigist Eestis tehtavatest radioloogilistest uuringutest ning mida kasutab 95% perearstidest. Viimasel kolmel aastal on arhiveeritavate uuringute arv ja maht järjest kasvanud. Loodud on võimalused teleradioloogiliste teenuste osutamiseks maakonnahaiglatele, samuti võimaldab koostöövõrgustik Eestis töötamist teiste riikide haiglate heaks.

Eesti Arst 2007; 86(9):622-626