ÜLEVAADE – Juuni 2006

Pildiarhiiv kui meditsiiniinfosüsteemi lahutamatu osa

Autorid: Margus Ulst

Artikli PDF

Sissejuhatus

Veel hiljaaegu olid meedikud arusaamisel, et radioloogia pildiarhiiv on „sõltumatu saareriik” üldises tervishoiusüsteemis, kus andmeid hoitakse küll digitaalsel kujul, kuid nende kätte saamine toimub „tiguposti” teel ja väljatrükitud filmide näol. Tehnika evolutsioon on seda maailma pilti kiiresti muutmas. Digitaalsed röntgenipildid ning piltide arhiveerimise ja kommunikatsiooni süsteem (PAKS) on muutunud ka Eestis tervishoiu igapäevaelu loomulikuks koostisosaks.

Eesti Arst 2006; 85 (6): 384–386