RAVIJUHENDID – Aprill 2002

Ebatervislik eluviis ja ülemääraselt riskiv käitumine: psühholoogilised ja psühho- bioloogilised determinandid

Autorid: Diva Eensoo, Evelyn Kiive, Jaanus Harro, Jüri Allik, Kaia Laidra, Liis Merenäkk, Maarike Harro

Artikli PDF

Sissejuhatus

Paljud uuringud viitavad sellele, et alkoholi liigtarbimist ja uimastite tarvitamist soodustavad isiksuse iseärasused. Isiksuse omaduste kujunemisel on oluline osa pärilikkusel. Isiksuseomaduste bioloogilise markerina kasutatakse monoamiinoksüdaasi (MAO) aktiivsust vereliistakutel. See omakorda korreleerub aju serotoniinineuronite aktiivsusega. Esitatud uuringu tulemused viitavad võimalusele, et MAO aktiivsus võib olla sõltuvushäirete väljakujunemise ja alkoholi kuritarvitamise eelsoodumuse marker.