UURIMUS – Aprill 2008

Riskeeriv liikluskäitumine ning riskikäitumise markerid kooliõpilastel ja sõidukijuhtidel. Doktoriväitekirja kokkuvõte

Autorid: Diva Eensoo

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töö eesmärgiks on uurida kooliõpilaste ja sõidukijuhtide riskeerivat käitumist liikluses ning seda mõjutavaid tegureid, mis annaks võimaluse teadmisi rakendades paremini suunata ennetavat tegevust liiklusvigastuste alal. Riski käitumist liikluses mõjutavad kombinatsioonis mitmesugused isiksuslikud, käitumuslikud ning bioloogilised tegurid. Töös on näidatud riskeeriva liiklus käitumise seoseid riski käitumise markeritega aju serotoniini (5-HT) süsteemis nagu vereliistakute monoamiinide oksüdaasi (v-MAO) aktiivsuse ja serotoniinitransportija geeni promootoripiirkonna (5-HTTLPR) polümorfi smiga.

Eesti Arst 2008; 87(4):255−259