ERINUMBER "NOORED JA VäHK" – August 2014

Eesnäärmevähki ja munandivähki haigestumus 15–44aastaste Eesti meeste hulgas ajavahemikul 1980–2009

Autorid: Kristi Niinepuu, Margit Mägi, Marju Kase, Tõnu Jõgi, Marika Tammaru, Kristiina Ojamaa, Jana Jaal

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töö eesmärk oli analüüsida eesnäärme- ja munandivähki haigestumust Eesti 15–44aastastel meestel. Eesti vähiregistris ajavahemikul 1980–2009 registreeritud kõikidest eesnäärmevähi esmasjuhtudest moodustas noortel meestel diagnoositud eesnäärmevähk 0,2% ning munandivähk 73%. Kõikidest Eesti 15–44aastastel meestel 2005–2009 diagnoositud soliidtuumoritest moodustas munandivähk 14%, olles sageduselt 1. kohal. Eesnäärmevähk moodustas kõikidest selle vanuserühma meestel diagnoositud soliidtuumoritest vaid 1%. Eesnäärmevähki haigestumuses ei ole noortel meestel 30 aasta jooksul olulisi muutusi toimunud. Munandivähi haigestumuskordajad varieerusid vahemikus 1–7 juhuni inimaasta kohta. Erinevalt eesnäärmevähist ilmnes vaadeldud perioodil oluline munandivähki haigestumuse kasvutrend (p Eesti Arst 2014; 93(7):399–402