UURIMUS – Jaanuar 2007

Eesti elanike fluoriekspositsioon joogivee kaudu

Autorid: Astrid Saava, Ene Indermitte, Mare Saag, Silvia Russak

Artikli PDF

Sissejuhatus

Joogivee fluorisisaldus mõjutab eelkõige hammaste tervist, kuid fluoril on ka mitmeid kahjulikke toimeid. Käesolevas uuringus määrati inimeste joogivee fluorisisaldus üle Eesti. See kõikus suurtes piirides, olenedes veeallikast ja piirkonnast. Esimest korda hinnati elanike joogiveekaudset fluoriekspositsiooni. See on optimaalne vaid 38,1%-l uuringurahvastikust. Fluoriekspositsioon on mittepiisav Narva, enamikul Tallinna ja kolmandikul Tartu linna elanikel, neile lisandub veel 242 000 inimest maakondadest. Neid ohustab hambakaaries. Üle normatiivi fluoriekspositsioon on 42 600 (4,1%) elanikul peamiselt Pärnu-, Lääne-, Rapla- ja Tartumaal. Nad on ohustatud fluori toksilisest toimest. Artiklis on lühidalt käsitletud erineva fluoriekspositsiooni ebasoodsa toime ennetamise võimalusi.

Eesti Arst 2007; 86 (1): 13–17