ÜLEVAADE – Aprill 2006

Eesti Kardioloogide Seltsi ehhokardiograafia töögrupi tegevus

Autorid: Külliki Karu, Sirje Kõvask

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Kardioloogide Seltsi ehhokardiograafia töögrupp moodustati 10 aastat tagasi 1996. a veebruaris eesmärgiga koordineerida Eestis ehhokardiograafilise diagnostika alal toimuvat. Artiklis on antud ülevaade ehhokardiograafilise diagnostika arengutendentsidest ning arstide ja õdede-ehhotehnikute koolitusest sel alal viimase 10 aasta jooksul.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 243–246