ÜLEVAADE – Aprill 2006

Vasaku vatsakese massi ehhokardiograafilise hindamise metoodika ja ehhokardiograafia näidustused hüpertooniatõvega patsientidel

Autorid: Anita Liiver, Külliki Karu, Maire Tiivel, Piibe Muda

Artikli PDF

Sissejuhatus

Üheks oluliseks kardiovaskulaarse riski näitajaks on vasaku vatsakese hüpertroofia, mida on võimalik hinnata ehhokardiograafiliselt. Vaatamata näilisele lihtsusele ning pika ajalisele kasutuskogemusele tuleb ehhokardiograafilisel vasaku vatsakese massi hindamisel silmas pidada teatavaid metodoloogilisi aspekte, mille ignoreerimine kahandab meetodi kliinilist väärtust. Artiklis on antud ülevaade vasaku vatsakese massi hindamise metoodikast ehhokardiograafial ning ehhokardiograafia näidustustest hüpertooniatõvega patsientidel.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 235–242