MITMESUGUST – November 2002

Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts 80aastane

Autorid: Ruth Paimre, Sulev Haldre

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti neuroloogia ja neurokirurgia looja, maailmakuulsa prof Ludvig Puusepa eestvõtmisel asutati 1922. aastal Tartus Eesti Neuroloogia Selts (edaspidi selts). Sihiks oli seltsi koosolekutel esitatavate ettekannetega ja keerukamate haigusjuhtude aruteluga laiendada närviarstide teadmisi ning suurendada ühtekuuluvustunnet.