MITMESUGUST – November 2005

Eesti positsioon Euroopa tervishoiusüsteemis

Autorid: Siiri Oviir

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tervishoid peab tagama rahva tervise paranemise.
Tervishoid peab olema kõigile kättesaadav, sõltumata rahalistest võimalustest.
Tervishoiu ülesehitus peab vastama ühiskonna ootustele ja veendumistele.

Eesti Arst 2005; 84 (11): 819–822