EESTI ARSTIDE LIIDUS – Oktoober 2002

Tervishoiu prioriteedid

Autorid: Siiri Oviir

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti tervishoiupoliitika eesmärgid on siiani olnud järgmised: “Eesti elanikkonna terviseseisundi paranemine, ravikvaliteedi paranemine, patsiendi rahulolu kasv, vajaduste analüüsil põhinev restruktureeritud kuluefektiivne haiglavõrk, kvaliteetne, õppiv ning oma töötajate arenemist motiveeriv tervishoiusüsteem, tervishoiusüsteemi rahaliste ressursside efektiivne kasutamine ning kulutuste läbipaistvus” (Eesti Tervishoiuprojekt 2015, www.tervishoiuprojekt.ee).