RAVIJUHENDID – Aprill 2002

Eesti rahvastikuarengu põhisuundumused

Autorid: Kalev Katus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti rahvastikku iseloomustab Lääne- ja Põhja-Euroopa sarnane varajane demograafilise ülemineku algus. Sündimus langes alla taaste nivood juba 1920. aastatel. 1960ndate lõpust kasvas põhirahvastiku sündimus 17%. Praeguseks on sündimus oluliselt vähenenud, sündimuskordaja on kukkunud väärtusest 1,3 allapoole. Suur on ka vallassündimuse osakaal – 90% esmassünniga lõppevatest rasedustest algab väljapool juriidilist abielu. Praegusaja rahvastikutaaste põhitrend väljendub rahvastiku vananemises. Praegusaja Eesti ühiskond on paljukeelne. Emakeelena räägitakse Eestis ligi 80 keelt.