UURIMUS – Veebruar 2008

Toimetulekupiirangud Eesti täisealises rahvastikus – levimus ja tegelik abistamine

Autorid: Allan Puur, Anneli Uusküla, Astrid Saava, Kalev Katus, Katre Altmets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rahvastiku vananemine on arenenud riikides muutmas toimetulekupiirangud igapäevategevuses suurimaks tervisega seotud koormaks ühiskonnas. Eesti pere- ja sündimusuuringu II etapi (Euroopa pere- ja sündimusuuringu rahvuslik osaprojekt, 7855 vastanut vanuses 20–80 a) andmete põhjal oli 18,5%-l täisealisest rahvastikust piiranguid igapäevategevuses. Piirangute levimus meestel ja naistel oli sarnane, see kasvas vanemates sünnikohortides. Põlisrahvastikul oli rohkem piiranguid kui välispäritolu rahvastikul. Kõrvalabi vajadus oli hinnanguliselt 10,7% ja reaalselt sai abi/hooldust 8,7% kõigist vastanutest. Tugeva piiranguga rahvastikust oli 18,5% abivajadus rahuldamata. Riikliku hooldusteenuse roll Eestis on võrreldes vajadusega väike.

Eesti Arst 2008; 87(2):92−101