UURIMUS – Aprill 2003

Eesti sünnitusabi suundumused 1992–2001

Autorid: Aleksei Baburin, Anne Rohtmets, Helle Karro, Mati Rahu, Mika Gissler

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimase kümnendi jooksul on Eesti Vabariigis toimunud suured ümberkorraldused. Aastatel 1992–2001 vähenes sünnituste arv 30%. Sünnitajate keskmine vanus on suurenenud: see oli 25,5 aastat 1992. a-l ja 27,1 aastat 2001. aastal. Sagenenud on varasem rasedusega arvelevõtmine, sünnieelsed ultraheli-sõeluuringud ja diagnostiline looteveeuuring. Loote seisundi monitooringut kasutatakse 90%-l sünnitustest, poole rohkem sünnitusi indutseeritakse ja kolm korda sagedamini lõpeb sünnitus keisrilõike või vaakumekstraktsiooniga. Vastsündinud kirjutatakse kiiremini koju, enneaegsete sünnituste sagedus on vähenenud 12% ja perinataalsuremuskordaja 60%.

Eesti Arst 2003; 82 (4): 234–238