ÜLEVAADE – Juuli 2006

Eesti surmaregister: tekkelugu ja andmekasutus teadustöös

Autorid: Aleksei Baburin, Kaja Rahu, Mati Rahu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Statistikaameti surmaregistrina tuntud andmekogu tekkis 1990. aastate alguses alanud sihipärase tegevuse käigus. Tänu tervishoiuministrite Laur Karu ja Andres Ellamaa toetusele loodi Eesti Statistikaameti ning Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi (praegu Tervise Arengu Instituut) koostöös register, mille abil saab teha epidemioloogilisi uuringuid. Register, mis sisaldab individuaalandmeid surmade kohta aastatel 1983–2002, on Eesti Vabariigile oluline andmekogu.

Eesti Arst 2006; 85 (7): 449–455