MITMESUGUST – Oktoober 2010

Eesti terviseinfosüsteemi majandusmõju/puhastulu hindamine. TOF-DIGIMÕJU projekti lõpparuanne

Autorid: Janek Saluse, Ain Aaviksoo, Peeter Ross, Madis Tiik, Liisa Parv, Ruth Sepper, Hanna Pohjonen, Ülle Jakovlev, Kaia Enni

Artikli PDF

Sissejuhatus

Aruandes antakse ülevaade TOF-DIGIMÕJU projekti tulemustest. Projekti põhieesmärk oli töötada välja kohane metoodika riigi terviseinfosüsteemi rakendamise mõju hindamiseks. Riikliku terviseinfosüsteemi elluviimise võimalike kulude ja tulude analüüsil tugineti PENGi mudelile, mis on kavandatud spetsiaalselt infotehnoloogia investeeringute hindamiseks. PENGi meetod valiti välja eeskätt selle tervikliku käsituse tõttu, mis võimaldab hõlmata nii arvulisi kui ka mittearvulisi andmeid. Näidishaigusena kasutati II tüüpi suhkurtõbe, et arvutada välja kasutegurid patsientide, tervishoiuteenuste osutajate ning kodanike/ühiskonna jaoks. Aruande VII peatükis on esitatud projekti viimases etapis koostatud soovitused selle kohta, kuidas kasutada riiklikku terviseinfosüsteemitõhusama tervishoiupoliitika elluviimiseks.

Eesti Arst 2010; 89(10):659−696