LISA – Lisa 2

EESTI TERVISEUURING 2006. Eessõna

Autorid: Toomas Veidebaum

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arsti erinumber sisaldab lühiülevaadet Eesti terviseuuringu 2006 (ETeU 2006) tulemustest erinevate tervisevaldkondade kaupa. ETeU 2006 on teine suuremahuline Eesti täiskasvanud elanikkonda hõlmav küsitlusuuring, mille põhieesmärkideks on saada ülevaade rahvastikustruktuurile vastavast terviseseisundist ning selle seostest sotsiaalsete ja käitumuslike näitajatega, samuti tervist kahjustavate riskitegurite levimusest.

Eesti Arst 2008; 88(Lisa2):1