UURIMUS – Detsember 2004

Täiendavad võimalused pikaajaliste kutseekspositsioonide toksilise toime hindamiseks

Autorid: Anu Viitak, Sergei Bogovski, Toomas Veidebaum, Viive Pille

Artikli PDF

Sissejuhatus

Pikaajaline ekspositsioon töökeskkonnas sisalduvatele orgaaniliste lahustite, diiselheitgaaside ning keevitusaurudele põhjustab mitmesuguseid tervisehäireid. Loetletud õhusaastekomponendid mõjutavad oluliselt porfüriini ja heemi ainevahetust, vallandades ainevahetushäirete ahela. Raskemetallide, porfüriini ja heemi ainevahetuse näitajate uurimine veres annab lisainfot mitmesuguste kutsekahjustuste hindamiseks.

Eesti Arst 2004; 83 (12): 806–810