MITMESUGUST – September 2005

Eetikal on üha suurenev tähtsus arsti töös

Autorid: Amos Pasternack

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eetikal on läbi aegade olnud arsti töös keskne osa. Viimase 60 aasta jooksul on selle tähtsus pidevalt kasvanud ja sellest on arenenud iseseisev õppe- ja uurimisala. Pärast Teise maailma sõja lõppu korraldatud Nürnbergi kohtuprotsess kuritegudes osalenud arstide vastu oli oluline sündmus, mis käivitas eetiliste reeglistike loomise ja nende ulatusliku rahvusvahelise kasutusele võtu. Samal ajal tulid arstiteaduse kiire arengu tõttu eetilised kaalutlused ka arstide igapäevatöösse.

Eesti Arst 2005; 84 (9): 639–641