MITMESUGUST – Oktoober 2007

Tervise edendamise eetika

Autorid: Amos Pasternack

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tervise edendamise eesmärk on parandada rahva võimet ja eeldusi hoida ning tugevdada oma tervist. Seda võib rakendada nii konkreetse isiku kui ka suurte ühiskonnarühmade suhtes. Sageli on sellise tegevuse sihtrühm kogu rahvastik. Parimad tulemused saadakse tervise edendamisel, kui parandada ühiskonna liikmete haritust ja teadmisi, rahalist seisu, elutingimusi ning vähendada eri ühiskonnarühmade
ebavõrdsust.

Eesti Arst 2007; 86 (10): 758-762