UURIMUS – Oktoober 2004

Eksfoliatsioonisündroom ja silma siserõhk kataraktikirurgia patsientidel

Autorid: Kuldar Kaljurand, Pait Teesalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Silma siserõhu (IOP) normaalseks vahemikuks on 11–21 mm Hg. Normi piirides olev IOP on tüsistusteta kulgeva hallkae lõikuse üheks eelduseks. Tõusnud IOP on üks peamine riskitegur nägemisnärvi glaukomatoosse kahjustuse tekkimisel. Uuriti 306 plaanilises korras hallkae lõikuseks saabunud patsienti keskmise vanusega 71,5 ± 8,6 aastat. Uuringusse kaasati nii opereeritav kui ka kaassilm. IOP mõõdeti enne ja pärast silmaava laiendust. IOPd mõjutava tegurina hinnati hallkae tüüpi, IOPd langetavat ravi ning eksfoliatsioonisündroomi (EXS) esinemist. Müdriaasi ulatus oli oluliselt väiksem EXSi esinemisel. IOP oli kõrgem EXSi esinemisel nii enne kui pärast silmaava laiendamist. IOPd langetavat ravi saavate glaukoomidiagnoosiga patsientide IOP oli oluliselt kõrgem keskmisest. Hallkae tüübi ja IOP vahelist seost ei leitud.

Eesti Arst 2004; 83(10): 666-670