UURIMUS – Veebruar 2004

Elanike rahulolu üldarstiabi korraldusega 2002. aastal

Autorid: Kaja Põlluste, Margus Lember, Ruth Kalda

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töö eesmärgiks oli selgitada Eesti elanike rahulolu üldarstiabi korraldusega ja hinnata toimunud muutusi võrreldes 1998. aasta küsitluse tulemustega. Viimase viie aasta jooksul on ambulatoorsete arstikülastuste keskmine arv ühe inimese kohta jäänud samaks, kuid oluliselt on suurenenud perearsti poole pöördunute osatähtsus. Enamikul Eesti inimestest on olnud isiklik kokkupuude esmatasandi arstiga.