ÜLEVAADE – Detsember 2006

Emakakaelavähi varajase avastamise võimalused sõeluuringul. 2003. aastal alustatud sõeluuringu eelprojekt Eestis

Autorid: Terje Raud, Ursula Klaar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Emakakaelavähi varajaseks avastamiseks ning ennetamiseks kasutatakse sõeluuringut. Sõeluuringu efektiivseks korraldamiseks on vaja organiseerida üleriigiline programm, mille eesmärgiks on vähieelsete seisundite diagnoosimine uuritaval sihtrühmal ja nende adekvaatne ravi. Eestis puudub organiseeritud sõel-uuringu programm ning 2003. aastal alustatud eelprojekt on esimeseks sammuks selle väljatöötamisel.

Eesti Arst 2006; 85 (12): 834–838