ÜLEVAADE – November 2009

Emakakaelavähi sõeluuringu korraldus ja tulemused Eestis

Autorid: Sirje Vaask, Terje Raud, Ursula Klaar

Sissejuhatus

Emakakaelavähi ja emakakaela prekantseroossete seisundite avastamiseks kasutatakse tsütoloogilist Pap-testi. Organiseeritud emakakaelavähi sõeluuring on tõenduspõhine meede, mis vähendab emakakaelavähki haigestumist ja suremust. Üleeestilist emakakaelavähi sõeluuringut alustati 2003. aastal. Aastatel 2003–2008 on emakakaelavähi sõeluuringus osalenud 48 987 naist. Vähieelne seisund avastati 5,6%-l uuritutest ning kokku on avastatud üle 30 emakakaelavähi juhu. Eestis on emakakaelavähi sõeluuring toimunud suhteliselt lühikest aega, mistõttu mõju emakakaelavähki haigestumusele ja suremusele ei ole veel avaldunud.

Eesti Arst 2009; 88(11):748−754