ÜLEVAADE – Aprill 2012

Eosinofiilsed kopsuhaigused

Autorid: Enn Püttsepp, Vahur Makke, Alan Altraja

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eosinofiilsete kopsuhaiguste (EK) puhul on peamiseks koekahjustust põhjustavaks rakuliigiks eosinofiilid, mis kogunevad kopsude interstiitsiumi ja hingamisteedesse. EKd moodustavad heterogeense rühma haigusseisundeid, millest mitmed liigitatakse haigusrühmadesse, mille muud esindajad ei ole eosinofiilsed haigused (nt vaskuliidid). EKd on üldjuhul harva esinevad haigused, enamiku kulg on kiire ja raskus varieerub. EK diagnoosimine on keerukas, eeskätt haiguste harulduse ja varieeruvate sümptomite tõttu; sageli tuleb rakendada invasiivseid diagnostikameetodeid kuni kopsubiopsiani. Kopsuinfiltraadid ja perifeerne eosinofiilia võivad olla EK esmaseks vihjeks, ent bronhoalveolaarne lavaaž on kõige laialdasemalt aktsepteeritud menetlus EK diagnoosimisel. EK-le on üldjuhul iseloomulik kiire reageerimine glükokortikosteroidravile. Artiklis on antud ülevaade EK jaotusest ja käsitletud enam levinud tüüpilisi EK esindajaid terviklikult. Lisatud on haigusjuhu kirjeldus.

Eesti Arst 2012; 91(4):201-211