ÜLEVAADE – August

Epilepsia kirurgiline ravi – alakasutatud võimalus ravimrefraktaarse epilepsia raviks

Autorid: Orav

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ravimrefraktaarne epilepsia on tõsine probleem, kuna epilepsiaravimitele mittealluv haigus esineb ligi kolmandikul patsientidest ja on seotud eluaegse puude ning 5–10 korda suurema suremusega. Sellistel patsientidel hinnatakse epilepsia kirurgilise ravi võimalikkust, kuna eduka ravi korral saab vabaneda epileptilistest hoogudest ja seeläbi vähendada ka epilepsiaga seotud suremust ning puuet. Kahjuks jõuab vähem kui 1% ravimrefraktaarse epilepsiaga patsientidest epilepsia kirurgilise ravi võimalikkuse hindamisele ja viivitus on pikk, epilepsia on selleks ajaks kestnud enamasti aastakümneid. Patsientidele, kes ei ole kirurgilise ravi kandidaadid, on võimalik pakkuda teisi ravimeetodeid, näiteks uitnärvi stimulatsiooni. Artikli eesmärk on anda ülevaade epilepsia kirurgilise ravi olemusest ja operatsioonieelsest hindamisest.