ÜLEVAADE – Jaanuar

Farmakogenoomika – teekond ravivastuse päriliku varieeruvuse baasteadusest kliinilisse meditsiini

Autorid: Lass et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Farmakogenoomika on farmakoloogiat ning genoomikat ühendav teadusharu. Farmakogenoomika eesmärk on tuvastada geneetilised markerid, mis mõjutavad ravimi efektiivsust ja toksilisust, ning kasutada seda infot suunatud ravitulemuse saavutamiseks. Viimastel aastatel on farmakogenoomilisi teadmisi rakendatud järjest suuremas mahus kliinilises meditsiinis. Artikli eesmärk on selgitada farmakogenoomika kui baasteadusharu põhimõtteid ning teekonda kliinilisse meditsiini.