ÜLEVAADE – Oktoober 2004

Feokromotsütoom kliinilises praktikas neerupealis, feokromotsütoom, laparoskoopia

Autorid: Andres Sell, Indrek Seire , Urmas Lepner

Artikli PDF

Sissejuhatus

Feokromotsütoom on harva esinev neerupealise katehhoolamiine produtseeriv kasvaja, mis võib esineda nii neerupealises kui sellest väljaspool. Kliiniliselt iseloomustab feokromotsütoomi hüpertoonia, peavalu, südamekloppimine ja higistamine. Tähtsamateks diagnostikameetoditeks on katehhoolamiinide või nende metaboliitide määramine 24 h uriinis, tuumori visualiseerimiseks on kasutusel UH, KT, MRI. Feokromotsütoomi ravi on eeskätt kirurgiline. Kirurgiline ravi (laparoskoopilise või avatud lõikusena) on efektiivne keskustes ning nõuab anestesioloogide ning kirurgide tihedat koostööd nii operatsiooniks valmistumisel, lõikuse käigus kui ka postoperatiivselt. Vaatamata patoloogia harvale esinemissagedusele opereeriti 2003. aasta I poolel TÜ Kliinikumi üld- ja plastilise kirurgia osakonnas kolme feokromotsütoomiga patsienti.

Eesti Arst 2004; 83(10): 684-691