ERINUMBER "NOORED JA VäHK" – August 2014

Fertiilsuse säilitamine noortel vähihaigetel

Autorid: Aidi Adamson, Jana Jaal

Artikli PDF

Sissejuhatus

Pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumus suureneb vanusega, kuid paljudel juhtudel diagnoositakse vähktõbi ka noortel. Spetsiifiline vähiravi (kirurgiline, kiiritus- ja keemiaravi) ning kasvaja ise võivad põhjustada viljatust. Fertiilsuse tagamine on elukvaliteedi säilitamise väga oluline osa ning seetõttu tuleb patsientidele tutvustada ja soovitada viljakust säilitavaid meetodeid enne vähiravi alustamist. Tunnustatud meetoditeks on sperma külmutamine meestel ning ootsüütide ja embrüode külmutamine naistel, reproduktiivelundite kaitsevarjestamine kiiritusravi eel, kirurgiline ovaariumide transpositsioon ning konservatiivne günekoloogiline kirurgiline ravi, nagu trahhelektoomia. Eksperimentaalseteks meetoditeks on ovaariumide ja testiste koe külmutamine ning reimplantatsioon. Fertiilsuse säilitamise võimalusi kasutatakse noortel vähihaigetel suhtelist harva, seetõttu on teadmised kaugtulemuste kohta veel vähesed.Eesti Arst 2014; 93(7):418–422