ÜLEVAADE – Mai 2009

Fiiberureterorenoskoopia neerukivitõve ravis

Autorid: Peep Baum

Artikli PDF

Sissejuhatus

Neerukivitõve ravis on kogu arenenud maailmas juhtival kohal endoskoopiline ja väheinvasiivne kirurgia. Peamisteks tänapäevasteks ravimeetoditeks on kehaväline kivipurustus, perkutaanne nefroskoopia ja ureterorenoskoopia, mis Eesti Uroloogide Seltsi andmetel 2007. a moodustasid kivitõve ravis Eestis vastavalt 28, 10 ja 60% tehtud operatsioonidest. Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) uroloogiaosakonnas alustati fiiberureterorenoskoopiaga 2007. aastal. Protseduur on väheinvasiivne, tüsistusi esineb nii operatsiooni ajal kui pärast seda vähe. Ureterorenoskoopia ravitulemus neerukivitõve ravis on võrreldav kehavälise kivipurustusega, mis on tänu tehnoloogia arengule viimastel aastatel tõusnud sellele oluliseks alternatiiviks.
Meie esmasele kogemusel tuginedes on fiiberureterorenoskoopia näidustatud just alla 1 cm neerukivide, hulgikivide, adipoossete patsientide, antikoagulantide tarvitajate ja alumise neerukarika kivide ravis.

Eesti Arst 2009; 88(5):340−345