ÜLEVAADE – November 2007

Raadiosageduslik ablatsioon neerukasvajate ravis – esimesed kogemused Põhja-Eesti Regionaalhaiglas

Autorid: Vladislav Malikov, Kalle Põder, Peep Baum, Äli Tõnnov

Artikli PDF

Sissejuhatus

Raadiosageduslik ablatsioon (RFA, radiofrequency ablation) on väheinvasiivne ravimeetod, mille puhul piltdiagnostika kontrolli all viiakse kasvajakoldesse RFA elektrood, mille kaudu juhitakse koldesse raadiosageduslik elektrivool. Viimane kutsub esile koe lokaalse termokoagulatsiooni, mille tulemusel tekib kudedes nekroos. Seda ravimeetodit on edukalt rakendatud neerukasvajate lokaalseks raviks Põhja-Eesti Regionaalhaiglas alates 2006. a juunist. Artikli eesmärgiks on tutvustada RFAd kui perspektiivset meetodit neerukasvajate ravis ja anda ülevaade esimestest ravitulemustest Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tehtud protseduuride põhjal.

Eesti Arst 2007; 86 (11): 881–887