ÜLEVAADE – Jaanuar 2006

Fluor joogivees, selle võimalikud tervisemõjud

Autorid: Astrid Saava, Ene Indermitte

Artikli PDF

Sissejuhatus

Fluori bioloogilisest rollist inimorganismis on veel vähe teada. Inimese põhiliseks fluori allikaks on joogivesi. Fluoritud vee kaariesevastase toime kõrval on saadud mitmeid eba soodsaid tervisemõjusid, mistõttu diskuteeritakse joogivee fluorimise tõhususe, otstarbekuse, ohutuse ja eetilisuse üle. Paljudes maades on joogivee fluorimine lõpe tatud. Fluori terviseriski hindamisel tuleb tänapäeval arvestada peale joogivee
ka teisi fluori saamise allikaid.

Eesti Arst 2006; 85 (1): 26–31