HAIGUSJUHT – Juuli 2006

Follikulaarne bronhioliit

Autorid: Enn Püttsepp, Natalia Lapidus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Follikulaarne bronhiit/bronhioliit kuulub healoomuliste lümfoproliferatiivsete kopsu hai guste rühma ning selle korral võib olla tegemist nii primaarse kui ka sekundaarse haigestu mi sega. Haigus esineb tavaliselt täiskasvanutel, ent võib tabada ka lapsi. Etioloo giliselt kaht lustatakse viirusinfektsiooni ja autoimmuunreaktsiooni. Patogeneetiliselt võib bronhioo lide seintes täheldada lümfoidsed folliikuleid, mis viivad bronhioolide valendiku ahene miseni, mistõttu koguneb seal mädane infiltraat, põhjustades mädase pneumoniidi. Haiguse tavalisteks sümptomiteks on progresseeruv õhupuudustunne, köha ja palavik. Artiklis on kirjeldatud biopsiauuringul kinnitust leidnud follikulaarse bronhioliidi haigus juhtu.

Eesti Arst 2006; 85 (7): 456–459