ÜLEVAADE – August 2004

Frontaalepilepsia käitumuslik fenotüüp lastel

Autorid: Aita Napa, Anneli Beilmann, Ene Essenson, Jüri Liivamägi, Mairi Männamaa, Tiina Talvik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Frontaalepilepsiat on fokaalsetest epilepsiatest ~20–30%, järgnedes esinemissageduselt temporaalepi-lepsiale. Mitmed uuringud on näidanud seost frontaalsagara kahjustuse ja käitumishäirete vahel, kuid frontaalepilepsiaga laste psühhopatoloogia kohta on kirjanduses andmeid vähe.