ÜLEVAADE – Detsember 2006

Gastroösofageaalse reflukshaiguse diagnoosimine: reflukshaiguse Montreali klassifikatsioon ning refluksösofagiidi Los Angelese klassifikatsioon

Autorid: Riina Salupere, Seren Kivi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Gastroösofageaalne reflukshaigus on levinud haigus. Nende haigetega puutuvad kokku mitme eriala arstid. Haiguse käsitlemise aluseks on tõenduspõhistel kokku lepetel rajanev Montreali klassifikatsioon. See võimaldab ühtlustada seisukohti refluks haiguse diagnoosimisel, sümptomite kirjeldamisel ning uurimis- ja raviplaani koostamisel. Endoskoopilise leiu kirjeldamisel refluksösofagiidi korral on kasutusel Los Angelese klassifikatsioon.

Eesti Arst 2006; 85 (12): 821–824