ERINUMBER "NOORED JA VäHK" – August 2014

Günekoloogilistesse pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte naiste hulgas ajavahemikul 1980–2009

Autorid: Kristiina Ojamaa, Marika Tammaru, Marju Kase, Margit Mägi, Tõnu Jõgi, Jana Jaal

Artikli PDF

Sissejuhatus

Günekoloogilised pahaloomulised kasvajad moodustavad 19% kõikidest ajavahemikul 1980–2009 diagnoositud 15–44aastaste isikute pahaloomulistest kasvajatest Eestis. Kõige sagedasemaks günekoloogiliseks pahaloomuliseks kasvajaks on emakakaelavähk, millesse haigestumus on uuritud perioodil olnud olulise kasvutrendiga. Samuti on kasvutrendiga noorte naiste emakakehavähki haigestumus, kuigi haigestumus emakakehavähki on uuritud earühmas kõige harvem. Munasarjavähki haigestumus on 30 aasta jooksul olnud stabiilne. Günekoloogiliste kasvajate riskitegurid selles vanuserühmas erinevad postmenopausaalses eas naiste riskiteguritest. Kuigi alla 45aastaste naiste osakaal kõikidest haigestunutest on siiski väike, on vajalik suurendada naiste teadlikkust nendest haigustest ja riskiteguritest, et kasvajaid ennetada või avastada võimalikult vara. Oluliselt tuleks parandada naiste teadlikkust emakakaelavähi skriiningu vajalikkusest emakakaelavähi ennetamisel.Eesti Arst 2014; 93(7):395–398