HAIGUSJUHT – Mai 2010

Haigusjuhu kirjeldus. Peaajuinfarkt 32aastasel naisel

Autorid: Ülle Krikmann, Annika Albert-Aksjonov, Janika Kõrv

Artikli PDF

Sissejuhatus

Peaajuinfarkt on vanemaealistel sage haigus, kuid noorematel, s.o 25–44aastastel esineb seda harvem. Erinevate uuringute andmetel on haigestumuseks 6–28 juhtu 100 000 inimese kohta. Noorematel haigetel on oluline välja selgitada insuldi etioloogiline tegur. Lisaks tavapärastele kardiovaskulaarsetele riskiteguritele võivad põhjuseks olla mitmesugused protrombootilised seisundid (proteiinide C ja S puudulikkus, antifosfolipiidsündroom, vaskuliidid, veresoonte ano maaliad jm), geneetilised harva esinevad haigused, ekstra- ja intakraniaalsete arterite dissektsioonid jm. Artiklis on esitatud haigusjuhu kirjeldus ning lühikokkuvõte peaajuinfarkti põhjuste selgitamiseks tehtud uuringutest. Uuringud on vajalikud, et täpsustada võimalikud riskitegurid ning alustada sekundaarset profülaktikat kõige tõenäolisemate võimalike riskitegurite ohjamiseks.

Eesti Arst 2010; 89(5):356−360