PÄEVAKORRAL – Jaanuar 2016

Kliinilise järelauditi „Insuldiravi põhjendatus ja kvaliteet Eesti haiglates“ kokkuvõte

Autorid: Janika Kõrv, Maris Heinsoo, Andrus Kreis, Silja Kullamaa, Aive Liigant, Anne Õunapuu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2016; 95(1):17–19