ÜLEVAADE – Oktoober 2003

Haigusregistrite andmekvaliteedi uurimise meetodid

Autorid: Katrin Lang

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rahvastikul põhinevatesse haigusregistritesse kogutakse epidemioloogilisi andmeid haiguste esinemissageduse kohta. Täiuslik register peaks sisaldama iga registreerimisele kuuluva juhu kohta ühe võimalikult täpse ja täiusliku kirje. Tegelikkuses ilmneb andmekvaliteedis puudujääke. On ülimalt tähtis teada, millised on puudujäägid registriandmete täielikkuses ja täpsuses, kuna neid andmeid kasutatakse laialdaselt kliinilistes ning epidemioloogilistes uurimustes.

Eesti Arst 2003; 82 (10): 693–698