RAVIJUHENDID – Aprill 2002

HI-viirusega tööalase nakatumise vältimine ja kokkupuutejärgne profülaktika tervishoiutöötajatel

Autorid: Kai Zilmer

Artikli PDF

Sissejuhatus

Seoses HI-viirusinfektsiooni järjest laieneva levikuga Eestis on suurenenud meditsiinitöötajate nakatumise võimalused kokkupuutel HIV-positiivsete või potentsiaalselt nakkusohtlike (nt narkomaanid) patsientidega. Kirjanduses on toodud mitmeid fakte meditsiinitöötajate haigestumisest HI-viirusega kokkupuutel nakkusohtlike patsientidega. Pädevad rahvusvahelised organisatsioonid on välja töötanud konkreetsed juhised ja soovitused meditsiinitöötajate nakatumise vältimiseks, ohutute töövõtete rakendamiseks ja vajadusel ka profülaktiliseks raviks.