HAIGUSJUHT – Juuni 2014

Hilinenult pöördunud südameinfarktihaigel tehtud edukas müokardi revaskulariseeriminetrombi aspiratsiooni ja kaetud stendiga. Haigusjuhu kirjeldus

Autorid: Kristina Lotamõis, Sulev Margus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Müokardiinfarkti haige kiire pöördumise korral haiglasse kasutatakse soone avamiseks esmavalikuna angioplastikat (PTKA – perkutaanne transluminaalne koronaarangioplastika) stentimisega. Haige hilise pöördumise korral on pärgarteri oklusiooni piirkonnas kujunemas ulatuslik tromboos. Angioplastika käigus soone mehaaniline rekanaliseerimine põhjustab enamasti trombimasside distaalse embolisatsiooni ning seeläbi nii antegraadse voolu lakkamise kui ka retrograadsete avanenud kollateraalide oklusiooni. Kokkuvõttes revaskulariseerimine sageli ebaõnnestub ja halvemal juhul infarktikolle laieneb.Eesti Arst 2014; 93(6):339–341