MITMESUGUST – Mai 2003

Koronaarinterventsioonid südame halvenenud pumbafunktsiooniga patsientidel

Autorid: Alar Kaasik, Jaan Eha, Mehis Mikkel, Märt Elmet, Priit Tammjärv, Sulev Margus, Toomas Hermlin

Artikli PDF

Sissejuhatus

Südamepuudulikkus on muutumas üha suuremaks tervishoiuprobleemiks kogu arenenud maailmas, haiguse üheks sagedasemaks tekkepõhjuseks on südame isheemiatõbi ja selle tüsistused (1). Südame vähenenud kontraktsioonivõimet on peetud koronaarinterventsioonide vastunäidustuseks ning protseduuride riski suurendavaks teguriks (2, 3). Samas on aga hästi teada müokardi isheemia (hüberneeruva müokardi) osa südamepuudulikkuse tekkes ja progresseerumises (4).