ÜLEVAADE – Oktoober 2006

Hingamisteede stentimine – võimalused ja kogemused

Autorid: Alan Altraja, Sirje Marran

Artikli PDF

Sissejuhatus

Alumiste hingamisteede stentimist ehk sisetoesega proteesimist kasutatakse nagu paljude teistegi torujate õõneselundite juures valendiku läbitavuse palliatiivseks taastamiseks või säilitamiseks kasvajatest, fibroosist, välisest survest või muudest põhjustest tingitud ahenemise korral. Suurte juhtehingamisteede läbitavuse taastamine stentimisega suurendab elulemust kirurgiliselt mitteravitavate seisundite puhul ja tagab patsientidele oluliselt parema elukvaliteedi. Seetõttu on kasvav meditsiiniline nõudlus selle raviviisi järele Eestis ühelt poolt ja meetodi kättesaadavus teiselt poolt muutmas inoperaabelsete juhtehingamisteede haiguste kohalikke ravitraditsioone. Artiklis on antud ülevaade suurtes juhtehingamisteedes kasutatavatest stentidest, stentimise põhimõtetest ja näidustustest ning illustreeritud tulemusi kolme haigusjuhu näitel.

Eesti Arst 2006; 85 (10): 673–683