ÜLEVAADE – Aprill 2009

HIV levik Eestis ja võimalikud tulevikuprognoosid aastani 2015

Autorid: Jarno Habicht, Kristi Rüütel, Taavi Lai

Artikli PDF

Sissejuhatus

Varasemad hinnangud on Eesti HIVnakatunute arvu pakkunud vahemikku mõnest tuhandest kuni mitmekümne tuhandeni, kuid samas on praeguseks registreerituid HIV-juhtumeid alla seitsme tuhande. Uuringu eesmärgiks oli täpsustada võimalikku HIV-nakatunute arvu Eestis, kasutades epidemioloogilisi mudeleid. HIVepideemia modelleerimise tulemused näitavad, et praegu on Eestis 11 000–12 000 HIV-nakatunut. Tõenäoline on HIV-epideemia seni arvatust varasem algus ja aeglasem levik, mis tähendab aastaks 2015 praeguse registreerimisega sarnanevate kiire levimuse versioonidega võrreldes 5–10% suuremat HIV-nakatunute arvu.

Eesti Arst 2009; 88(4):267−273