PÄEVAKORRAL – September 2011

Eesti ravijuhendite koostamise süsteem on ajakohastatud ja uus käsiraamat valminud

Autorid: Mari Mathiesen, Joel Starkopf, Jarno Habicht

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2011; 90(8):364–365