ÜLEVAADE – Aprill 2009

HIV-testimine

Autorid: Kristi Rüütel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Varane HIV-nakkuse diagnoosimine on oluline nii HIV-nakkuse ravi kui ka ennetamise seisukohalt. Euroopa Liidu riikides ei ole hinnanguliselt oma seisundist teadlik 15–50% HIV-nakatunutest ning seetõttu kuulub HIV-testimine ja nõustamine ning oma staatusest teadlike osakaalu suurendamine Euroopa Liidu HIV-ennetuse prioriteetide hulka. Eestis on aasta-aastalt suurenenud inimeste hulk, keda uuritakse HIVnakkuse suhtes. Samas ei ole näiteks meie suurimas riskirühmas – süstivate narkomaanide seas – ligi kolmandik nakatunutest oma nakkusest teadlik. Laiaulatuslikku HIV-nakkuse levikut Eestis arvestades peab HIV-testimine ka meil olema oluliseks osaks HIV-ennetamise strateegiast.

Eesti Arst 2009; 88(4):262−266